Sower

Sower, 2017
Wilderness Concerto
premiera: jesień 2017

SOWER to drugi album Andrzeja Bonarka i Ewy Landowskiej. 
Album w całości poświęcony jest literackiej twórczości Vincenta van Gogha.
Muzyka powstała do fragmentów listów van Gogha, które pisał do brata i przyjaciół.

Te dziewięć tekstów, złożonych z różnych fragmentów, porozsiewanych na tysiącach stron, po latach prowadzenia bardzo intensywnej korespondencji, nie wyczerpuje bogactwa poetyki i piękna przeżyć, jakie towarzyszyły van Goghowi przez dekadę jego działalności twórczej. 
Nie to jednak było celem, nie sposób bowiem wyczerpać to, czym obdarzył nas van Gogh w swojej wszechstronnej twórczości. 
Jego częste odniesienia do muzyki, tęsknota za dźwiękiem i umiejętnością gry na instrumencie, sprawiły, że Vincent stał mi się bardzo bliski. Szukał w obrazie muzyki, w kolorach – dźwięków.
“IN A PICTURE I’D LIKE TO SAY SOMETHING COMFORTING IN THE SAME WAY AS MUSIC.”

Tak się składa, że w muzyce “podpieram się” często obrazem, właściwie bez niego nie umiem tworzyć. Gdzieś to wszystko krąży: słowo, obraz, dźwięk. I to właśnie było założeniem tego albumu. 

Tytuł SOWER / SIEWCA nawiązuje nie tylko do jednego z najsłynniejszych obrazów Vincenta. Motyw siewcy pojawia się w jego prywatnym życiu często; najczęściej siewcy biblijnego, poprzez pryzmat którego przygląda się swojemu ojcu, a później sobie i swojemu życiu. 
Dla mnie Vincent van Gogh był siewcą niezwykłym, siejącym często uparcie, z całą mocą rzucającym swe ziarna na, wydawałoby się, bardzo nieurodzajną glebę. Trzeba było Czasu, aby owe ziarna mogły wydać plon. Obrodziły niezwykle soczystym owocem.