Festiwal 7 Kultur

Festiwal 7 Kultur

cykl koncertów muzyczno-poetyckich poświęconych dorobkowi kulturowemu mniejszości etnicznych zamieszkujących ziemie wielonarodowej i wielokulturowej Europy. Ze sceny usłyszymy pieśniarzy i poetów wykonujących utwory słowiańskie, bałkańskie, skandynawskie, angielskie, irlandzkie a także żydowskie i romskie. Kompozycje muzyczne i pieśni różnych narodów w niepowtarzalnej, im tylko właściwej aranżacji, często uwarunkowane szczególnym, nie spotykanym nigdzie indziej instrumentarium czy sposobem śpiewania pełnić będą funkcję konferansjera – przewodnika po obcym a bliskim, odległym a swojskim, zapomnianym a wskrzeszonym po latach świecie. W koncertach wezmą udział artyści Piwnicy Świętego Norberta oraz zaproszeni goście: twórcy reprezentujący kultury mniejszości narodowych z wielu krajów Europy.

STRONA FESTIWALU

fot. Edyta Dufaj