Konstytucja RP

Konstytucja RP

egzemplarz kaligrafowany 

Oprawa kaligraficzna dokumentów państwowych jest zadaniem łączącym w sobie wiele trudnych wyborów. Z jednej strony dokument, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zasługuje przecież na godną jego statusu oprawę graficzną, z drugiej strony niełatwo znaleźć granicę akceptowalnej ewentualnej stylizacji z infantylnością. Należy również wziąć pod uwagę kwestię czytelności, a więc takiego graficznego rozwiązania litery, które – choć wyszukane w formie – nie będzie utrudniało zapoznania się z treścią dokumentu. Tęsknota za pięknem książkowej i literniczej formy kazałaby pójść w ślady średniowiecznych skrybów lub włoskich humanistów, których prace zdobione iluminacjami, czy bogatymi ornamentami przyćmiewają ich treść. Jednak, o ile w tamtych epokach nie używano uproszczonej formy graficznej, o tyle współczesny człowiek używa litery w trybie czysto komunikacyjnym, podczas gdy jej funkcja estetyczna dawno już została zredukowana do minimum.

Poszukując odpowiedniej formy dla treści Konstytucji zdecydowałam się na inspirację włoską kursywą humanistyczną, zwaną italiką. Powodem takiej decyzji była – przede wszystkim – czytelność tego kroju pisma oraz podstawa, jaką daje on do wyprowadzenia indywidualnego stylu. Istotne dla wyboru kroju liter było również odniesienie do Konstytucji 3 Maja – tak ważnej dla historii, nie tylko Państwa Polskiego. Jednak Konstytucja ta sporządzona w okolicznościach zgoła innych nie mogła posłużyć w całości za podstawę decyzji o ostatecznym kroju pisma. Sięgnęłam więc po najbardziej charakterystyczne – wielkie litery – zaczerpując z nich formę i kształt, oddając w ten sposób ukłon w stronę historii.

Praca nad kaligrafowanym egzemplarzem Konstytucji, wykonana na zlecenie Kancelarii Sejmu, zajęła mi trzy miesiące, w których zawiera się nie tylko kaligrafia treści dokumentu, ale również przygotowanie odpowiednich materiałów oraz opracowanie odpowiedniego kroju pisma. Całość liczy 83 strony, sporządzona na papierze przywiezionym z włoskiej fabryki papieru Fabriano – Century Cotton Laid Ivory, 120 g.

O kaligrafowanym egzemplarzu Konstytucji w wybranych mediach:

RADIO KRAKÓW:
POSŁUCHAJ: Rozmowa Anny Łoś z Ewą Landowską

TVP PARLAMENT:
video: „To efekt ciężkiej i żmudnej pracy”. Marszałek Sejmu pokazała kaligrafowany egzemplarz Konstytucji RP

POLSKIE RADIO JEDYNKA:
POSŁUCHAJ: Ewa Landowska o kaligrafowaniu konstytucji RP (Sygnały dnia/Jedynka)

PULS BIZNESU:
„Nie bazgraj jak kura pazurem” – artykuł Łukasza Ostruszki

GRAFMAG:
„Piękno kaligrafii w polskiej Konstytucji” – rozmowa Aleksandry Wolskiej

POLSAT WYDARZENIA:
video