Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Czarnolas
26-720 Policzna

Na okoliczność modernizacji Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie wykonałam pracę naniesienia kaligrafowanych napisów na ścianach wewnątrz Muzeum. 

fot.: Edyta Dufaj