Pisać Piękniej

Pisać Piękniej

Warsztat Pisać piękniej dopiero powstaje, choć jest już w dość zaawansowanym stadium przygotowania. Założeniem warsztatu nie jest żaden konkretny, historyczny, czy współczesny styl pisma. Warsztat ten ma odpowiedzieć na potrzeby poprawienia swojego własnego charakteru pisma za pomocą wskazówek i porad, a także ćwiczeń opracowywanych przeze mnie w tym celu. Formuła warsztatu nie jest jeszcze ostatecznie wykrystalizowana: czy będzie to bardziej warsztat praktyczny, czy wykład zadecyduje złożoność materiału i – z pewnością – czas.

Warsztat jest częścią większego projektu, który na chwilę obecną zachowam w tajemnicy z nadzieją na rychłą jego realizację.