Pisać Piękniej

Pisać Piękniej

Warsztat Pisać piękniej dopiero powstaje, choć jest już w dość zaawansowanym stadium przygotowania. Założeniem warsztatu nie jest żaden konkretny, historyczny, czy współczesny styl pisma. Warsztat ten ma odpowiedzieć na potrzeby poprawienia swojego własnego charakteru pisma za pomocą wskazówek i porad, a także ćwiczeń opracowywanych przeze mnie w tym celu, pisanie za pomocą pióra wiecznego, znajomości historii litery i materiałów z życia wziętych, czyli codziennych zapisków tych, którzy pisać umieli naprawdę pięknie. 

©2016
Koncepcja, przygotowanie warsztatu: Ewa Landowska